KassenSichV: De ontvangstbewijzen worden korter!

De verordening inzake de veiligheid van kassa’s regelt precies wat er op een kassabon moet worden afgedrukt. Tot nu toe moest de handtekening van de gecertificeerde technische beveiligingsapparatuur (TSE) door iedereen zonder hulp van een machine kunnen worden gelezen.

Dit voorschrift is op 30.07.2021 in de KassenSichV gewijzigd:

“Artikel 6, tweede zin, van de KassenSichV wordt als volgt geformuleerd:
De in de eerste zin bedoelde informatie moet
1. leesbaar voor iedereen zonder machinehulp of
2. leesbaar zijn vanaf een QR-code.
De QR-code volgens zin 2 nummer 2 moet voldoen aan de digitale interface van de belastingdienst (DSFinV), die is voorgeschreven voor het respectieve bijbehorende type registratiesysteem. De digitale interface wordt gepubliceerd op de website van de Federale Centrale Belastingdienst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.”

(Bron: Bundesgesetzblatt 2021 Deel I Nr. 50 van 09.08.2021)

QR-code vervangt handtekeningtekst

De verplichte informatie op de TSE-handtekening kan nu ook in een QR-code worden weergegeven, als alternatief voor de vroegere tekstweergave.
Met de QR-code kan het tekstblok van de TSE-handtekening achterwege worden gelaten.

Elke slip is 3 cm korter!

We hebben het gemeten: Met het kleinste lettertype en gecomprimeerde druk is het tekstveld voor de TSE-handtekening ten minste 3 cm hoog. Aangezien de QR-code meestal al is afgedrukt, wordt elke kassabon hierdoor met maar liefst 3 cm korter!

Kortere bonnen besparen geld

In een voorbeeldberekening schat het Bondsministerie van Financiën dat jaarlijks 108.000 km bonpapier kan worden bespaard, wat zou overeenkomen met een totale jaarlijkse besparing van ongeveer 2,1 miljoen euro(bron: Duitse Bondsdag, drukwerk 19/29085).

Ontvangstbewijzen met QR-code in het bluepos®-systeem

Het is duidelijk dat de recente wijzigingen resulteren in een groot besparingspotentieel voor elke gebruiker. Ook het idee van duurzaamheid mag niet worden vergeten, aangezien het verminderde papierverbruik ook het verbruik van hulpbronnen vermindert. Wij juichen de wijziging van de verordening inzake de beveiliging van liquide middelen uitdrukkelijk toe, omdat zij onze gebruikers de mogelijkheid biedt kosten te besparen. Daarom hebben wij in onze bluepos® kassasoftware rekening gehouden met de gewijzigde eisen van de KassenSichV. In de huidige programmaversies is het mogelijk de TSE-handtekening op documenten uitsluitend als QR-code weer te geven en de uitvoer als tekstblok uit te schakelen.