bluepos® Nieuws Zomer 2021

07.sep 2021 | Producten | Bedrijf

Lees voor het bijwerken eerst de opmerkingen in de betreffende versie-informatie!

Nieuwe functies en updates in het bluepos®-systeem

TSE / KassenSichV

Kortere ontvangstbewijzen door TSE-handtekening in QR-code

Volgens de laatste wijziging van de KassenSichV volstaat een QR-code als leesbare TSE-handtekening op het ontvangstbewijs. In bluepos® heeft u de keuze of u de TSE-handtekening als Texblock, QR-code of ook gecombineerd wilt afdrukken.

In ieder geval, we hebben gemeten: Met het kleinste lettertype en gecomprimeerde druk is het tekstveld voor de TSE-handtekening ten minste 3 cm hoog. Als u gebruik wilt maken van de nieuwe mogelijkheden, verlaagt u niet alleen uw drukkosten, maar bespaart u ook waardevolle hulpbronnen.

bluepos® klantendisplay

Controle klantendisplay via netwerk

Klantendisplays kunnen nu nog flexibeler met bluepos® worden gebruikt en op de POS worden geplaatst, omdat de bluepos® klantendisplay vanaf versie 2.0 ook via het netwerk kan worden aangesproken. Daartoe is in de systeeminstellingen een nieuwe optie “IP/Host externe klantendisplay” voor het gebruik van een (extern) klantendisplay geïmplementeerd. Dit betekent dat het nu ook kan worden gebruikt met onze hardware POS-systemen. Natuurlijk kan een klantendisplay op PC-kassasystemen nog steeds worden aangesproken via de bestandsinterface op de lokale computer.

Updates in een oogopslag

Andere vernieuwingen en veranderingen

Tafel naar tafel splitsing

Interne wijziging en vereenvoudiging in de splitsing van tafel tot tafel. De te splitsen items worden nu toegevoegd aan de doelbewerking. Voorheen werd steeds een nieuw proces gestart, wat meer interne boekingen vergde en ook tot sorteerproblemen op de keukenmonitor kon leiden. Het gebruik van de functie in het POS-systeem zelf verandert niet.

DATEV Mijn Fiscaal

Uitvoering van een volledige back-up van de TSE-gegevens in het programma “DATEV MeinFiskal (85)” met de knop “TSE volledig opslaan”.

 • Voor bestaande verbindingen worden de TSE-handtekeningen opnieuw aan DATEV MeinFiskal overgedragen. Dit is eenmalig nodig na een update en een overeenkomstige opmerking verschijnt wanneer de prog-modus voor de eerste keer na de update wordt geopend.
  • Noteer bij de informatie dat de back-up enkele uren kan duren en dat de TSE gedurende die tijd niet bereikbaar is.
  • De back-up kan onmiddellijk worden gestart of bij de volgende dagelijkse sluiting.
 • De TSE exports naar DATEV worden nu altijd gemaakt als .tar bestanden. Voorheen werden deze extra gezipt
Hotel interface
 • In de Ibelsa hotelinterface wordt een betalingsitem altijd geëxporteerd, zelfs financiële routes met betalingsbedrag 0 worden geëxporteerd. Indien nodig wordt een blanco betaling toegevoegd. Hierdoor kunnen ook facturen die volledig met vouchers zijn betaald, worden overgedragen.
 • Invoering van de nieuwe systeemoptie in P31.19 “Controle gast bij sluiting”. Als dit geactiveerd is, wordt door het drukken op de sluitknop opnieuw gecontroleerd of de gast nog steeds “ingecheckt” is, d.w.z. zich in het bestand bevindt. Het bestand wordt niet opnieuw opgevraagd, maar de status van het openen van de offset wordt gebruikt. Het voorkomt dat een rekening wordt geboekt voor een volgende gast in een kamer.
bluepos® lite

Sleutel 22 “PLU-prijs” is nu ook beschikbaar in bluepos® lite.

Reserveringslijst

Een keuzedialoog voor printers wordt nu weergegeven. De standaardprinter die in P31.9 voor de Prog-modus is ingesteld, is voorgeselecteerd.

bluepos® klantendisplay

Het klantendisplay is toegankelijk via het netwerk vanaf versie 2.0. Daartoe werd de nieuwe optie “IP/Host externe klantendisplay” geïmplementeerd voor het klantendisplay in P201. Als de optie niet is ingesteld (standaard), gaat de communicatie verder via de vorige bestandsinterface op de lokale computer. Opmerking: Alleen vanaf het IP-adres dat als eerste een verzoek naar het klantendisplay stuurt, kunnen verdere verzoeken worden verwerkt. Na een herstart wordt een verbinding vanaf elk adres weer aanvaard.

EKaBS Uitvoer

Invoering van de nieuwe systeemoptie “Export alleen voor financiële kanalen” in P31.14 voor de optionele beperking van de EKaBS-export tot bepaalde financiële kanalen. Bovendien wordt de EKaBS-JSON nu ook aangemaakt voor transacties via sleutel 173, afhankelijk van het ingestelde/geselecteerde financiële pad en de nieuw ingevoerde systeemoptie.

Verslagen

Opneming van de lijnen voor het creëren/vrijgeven van vorderingen en de overdracht van kasmiddelen in de volgende verslagen:

 • Verslag van de Chef MGR
 • A4 Chief MGR Report
 • A4 Financieel verslag
Sleutel 173 Afrekenen met klanten
 • Bij het factureren van een klant/kamer via de 173.0 toets, verschijnt een prompt met de vraag of de factuur hiervoor moet worden aangemaakt.
 • Het sluiten van contracten met PayPal voor de afwikkeling van vorderingen werd uitdrukkelijk geblokkeerd, omdat dit niet mogelijk was en is wegens concurrerende voucher-transacties.
Weergave van klantenfacturen met korting

De kortingen worden uitgevoerd bij elk document (debiteurenresolutie) op het betalingsdocument/AV-factuur. De kortingstekst wordt aan de voorzijde uitgebreid met de extra tekst “bevat” (P33: REGMODE, ID1060). De afzonderlijke artikelen worden telkens zonder korting vermeld, zodat het totaal achteraf begrijpelijk is.

Logo afdrukken op bandprinter

Het printen van logo’s is nu mogelijk op de Bixolon SPP-R200xxx serie bandprinters.

 • De “Unified Mobile Utility” software van Bixolon is nodig om de logo’s op de bandprinter te laden. Dit wordt gebruikt om het logobeeld naar de bandprinter over te brengen en om het adres op te geven waaronder het logo door Editstyle kan worden aangesproken.
 • Voor normale facturen (<ImageNr=1> in Editstyle) moet het adres ” ” (twee spaties) worden ingesteld in de Bixolon tool.
Dagelijks sluiten

Sleutel 211 “Dagafsluiting” kan niet langer worden opgeroepen vanuit Reg-Minus. Een overeenkomstig bericht wordt weergegeven.

Validatie BTW ID

Het BTW-identificatienummer wordt nu reeds gecontroleerd wanneer het wordt ingevoerd om na te gaan of het overeenstemt met de regeling <de+9 ziffern=””>. De controle wordt uitgevoerd in P3 Klanten en in de dialoog Nieuwe klant, die wordt geactiveerd via de toets 172.</en+9>

EJournal

De filter in het EJournal is uitgebreid met herwaarderingen van debetkaarten en prepaidkaarten. Deze kunnen afzonderlijk worden gefilterd.

EKaBS-Json uitvoer

Bluepos kan facturen in JSON-formaat volgens de door de DFKA gedefinieerde “Elektronische Kasontvangst Standaard Versie 1.0.0” (EKaBS) opslaan als een JSON-bestand in een directory.

 • Implementatie van nieuwe opties in P31.14:
  • EKaBS-Json export actief: Activeert de export
  • EKaBS-Json-Export directory: Directory waarnaar de bestanden worden geëxporteerd. Als er geen is opgegeven, wordt er geëxporteerd naar “Eigen bestanden”.
  • EKaBS-Editstyle: facultatieve specificatie van een bewerkingsstijl voor het genereren van de EKaBS-gegevens. Hiervan worden voornamelijk de opties voor regelopneming gebruikt. De weergave moet overeenkomen met de gebruikte stijl voor het afdrukken van de factuur.

Opmerking: Vereist de licentie 987827 “EKaBS-JSON-Export”, de uitgebreide hotel interface of de Fidelio hotel interface.

Database invoer

Indien een DATEV MeinFiskal verbinding wordt gevonden tijdens een database import, zal u gevraagd worden of u deze wilt overnemen. Zo niet, dan wordt hij verwijderd.

Open lade van bluepos mobile

Implementatie van de nieuwe lade-optie “Open vanuit bluepos mobile” in P31.16.

Verslagen

In de toetsen 212 X-Report en 213 Operator Report zijn alle TODAY-rapporten verwijderd. De TODAY subcodes verschijnen niet langer in de keuzelijsten. Indien TODAY-toetsen nog geprogrammeerd zijn in de interface, wordt in elk geval het juiste rapport uitgevoerd.

Hotel interface

Foutafhandeling tijdens transmissie met de ibelsa.rooms interface (versie 2) is verbeterd.

 • Voor onbekende foutcodes wordt nu altijd uitgegaan van een onherstelbare fout, d.w.z. dat niet verder wordt geprobeerd de factuur te verzenden.
 • Er zijn nieuwe foutcodes toegevoegd.
 • Voor vouchers zonder positie (wijziging van financieel traject) wordt een virtuele 0-positie ingevoegd. Op die manier aanvaardt Ibelsa de ontvangstbewijzen en wordt de verzending niet langer met een fout afgewezen.
 • Het invoeren van een kamernummer tijdens hotel transfer (toets 81) werkt nu ook vanuit de split lay-out. Als u het kamernummer invoert met de cijfertoetsen en op de 81-toets drukt, wordt de kamer aan de transactie toegewezen en als hoteltransfer afgehandeld.
Dagelijks sluiten

Het tellen van contanten vanuit de afrekeningsmodus kan nu ook worden uitgevoerd door operators zonder reg-modusrechten. Dit was vroeger niet mogelijk. Indien de weergave van het streefbedrag voor de kasboeking is geconfigureerd, bevat deze nu een extra regel per financieel pad die het streefbedrag weergeeft. Via de “kleurloze” optie Doel weergeven”, de lijn met het doelbedrag wordt groen (ACTUEEL=TARGET), geel (verschil <10% of <1EUR) of rood (groter verschil) gemarkeerd.

Overlappende operatoren

In het geval van een geboekte opbrengst die nog niet is voltooid op een FW, wordt een opmerking weergegeven wanneer de pen wordt getrokken om aan te geven dat het proces nog niet is voltooid en dat de pen opnieuw moet worden geplaatst. Voorheen werd bij het trekken van de pen de collectie automatisch aangevuld met BAR.

Weergave van openstaande vorderingen

De toetsen 170 “Klanten met saldo” en 179.3 “Openstaande zalen/Openstaande transacties (zalen)” tonen nu naast de openstaande saldi ook de openstaande vorderingen. Wanneer in de contexttoets een vraag wordt geselecteerd, wordt toets 87 “Ontvangstbewijzen ophalen” uitgevoerd.

TSE

Invoering van een nieuwe optie “Handtekening ook als tekst” in P326, die standaard is geactiveerd. Als de nieuwe optie NIET is ingesteld, worden alleen het tijdstip van de eerste bestelling en het TSE-serienummer afgedrukt.

Cashlogy

De volgende wijzigingen zijn aangebracht in het tellen van contanten met een aangesloten Cashlogy-machine:

 • In het geval van een telling van contant geld wordt de door de Cashlogys gerapporteerde voorraad automatisch in het offset-venster ingevoerd.
 • De dialoog over het afromen van geld is herzien:
  • Met de sleutel 208.11 “Cashlogy – skimming to remaining change EURO” wordt de denominatie vooraf ingesteld tot het bedrag “wisselgeld bij skimming” dat in P31.16 is gedeponeerd en dat dit bedrag in de machine blijft. De instelling of het geld in de stapel moet worden gestopt of moet worden uitgegeven, moet ook in P31.16 worden gemaakt.
  • Met de sleutel 208.5 “Cashlogy – wisselgeld aftrek EURO met selectie” kan de coupure zelf worden gespecificeerd. De instelling of het geld in de stapel moet worden gestopt of moet worden uitgegeven, moet ook in P31.16 worden gemaakt.
Volledige factuur voor externe betalingen/voorschotten

Voor externe betalingen/aanbetalingen werd de volledige factuur (type AV-factuur) gerealiseerd.

 • Bij betaling met PayPal wordt het stortingsbewijs zoals voorheen aangemaakt wanneer de betaling is ontvangen.
 • Wanneer de transactie is voltooid, wordt eerst een dienstencheque aangemaakt.hier worden geen belastingen getoond
 • De volledige factuur (type AV-factuur) is nu toegevoegd, waarop alles is samengevat. De stortingsresolutie verschijnt hier als Paypal gegeven
 • Artikelen die worden toegevoegd nadat de betaling is ontvangen, worden ook vermeld op de dienstencheque met belasting.
Logboekuitvoer

Output van de Windows build versie in de launcher log bij het starten van de applicatie.

Diverse correcties en prestatieverbeteringen