Belastingverlaging voor de gastronomiesector in Duitsland

29.mrt 2021 | Industrie

Op 22.04.2020 heeft het coalitiecomité besloten tot verdere hulpverlening in Duitsland om de Corona-crisis aan te pakken. Er is onder meer besloten de btw op levensmiddelen in restaurants vanaf 1 juli voor een beperkte periode tot en met 30 juni 2021 te verlagen tot het verlaagde tarief van 7 %.

Tot nu toe geldt het volledige BTW-tarief van 19 % voor levensmiddelen die “ter plaatse” (restaurant of in eigen beheer geëxploiteerde buitenruimte) in de horeca worden genuttigd. Anderzijds geldt het verlaagde belastingtarief van 7 % voor alle maaltijden die worden verkocht om te worden afgehaald of bezorgd en voor consumptie “buitenshuis”.

Vanaf 01.07.2020 is het verlaagde belastingtarief van 7% algemeen van toepassing op alle maaltijden. Volgens het coalitiecomité is deze vrijstelling in eerste instantie beperkt tot 1 jaar, tot 30.06.2021.

Deze vrijstelling geldt alleen voor levensmiddelen, drank valt er niet onder. Bij de overschakeling op de verlaagde belasting moet er dus nauwlettend op worden toegezien dat de verlaagde BTW alleen wordt toegepast op artikelen die tot de levensmiddelengroep behoren. Deze omzetting mag pas op 01.07.2020 worden uitgevoerd. Wij zullen tijdig vóór deze datum geschikte procedures voor de conversie van ons S-700 bluepos® kasregistersysteem documenteren.